0

Geguritan

Posted by Annida Zakiya Fatin on 19.24 in ,

WAYAH  WENGI
Dening Annida Zakiya Fatin (X8-04)
 

Rikala  surya  lingsir  ing  sisih  kulon

Lintang-lintang gumebyar maesi  sepining dirgantara

Rembulan  cumepak  birawa ing  singgasana

Nyunarake cahyane tumrap petenging wengi

 

                        Swara  jangkrik  ing   sepining   wengi

                        Ngidungake tembang-tembang edi peni

                        Kunang-kunang padha nari ing tawang

                        Krelap-krelip cahyane nentremke  ati

 

Sumiliring angin ngripta jogeding ron garing

Iku  kabeh nyitrakake endahing wengi

Lancana wujud katresnan

Gusti Kang Maha Kuwasa
                                                                    Muntilan, 24 November 2012

0 Comments

Posting Komentar

Copyright © 2009 Referensi All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.